AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gospodarka odpadami

03 czerwca 2013 09:11 | Gospodarka odpadami

Informacja - składanie deklaracji

Informuję, że od dnia 16 maja br w Gminie Kamieńsk rozpoczęło się składane deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta,...

czytaj więcej »

22 maja 2013 13:12 | Gospodarka odpadami

Nowy system odbioru śmieci od mieszkańców.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieńsk ! Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system odbioru śmieci od mieszkańców. System został wprowadzony przez Sejm RP. W związku z wprowadzeniem nowych zasad odbioru śmieci gruntownej przebudowie ulegnie go

czytaj więcej »

14 maja 2013 11:32 | Gospodarka odpadami

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXXII/348/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

czytaj więcej »

29 kwietnia 2013 13:32 | Gospodarka odpadami

Odpowiedzi na zapytania dotyczące gospodarki odpadami

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej Gminy niniejszym informuję : Rada Miejska w Kamieńsku na sesji nadzwyczajnej w dniu 25 kwietnia br zmieniła termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 31 maja na 21 czerwca...

czytaj więcej »

17 kwietnia 2013 14:36 | Gospodarka odpadami

Informacja w sprawie gospodarki odpadami

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kamieńsk! Z dniem 1 lipca br zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Poniżej zamieszczam informację na najczęściej zadawane pytania. Jeśli macie Państwo inne pytania dotyczące gospodarki śmieciowej przesyłajcie je na adres poczty...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2013 11:34 | Gospodarka odpadami

Metody ustalenia opłaty oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/343/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kamieńsk

czytaj więcej »

03 kwietnia 2013 11:30 | Gospodarka odpadami

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Uchwała Nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kamieńsk

czytaj więcej »

03 kwietnia 2013 11:25 | Gospodarka odpadami

Szczegółowy sposob i zakres świadczenia usług

Uchwała Nr XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

czytaj więcej »

12 marca 2013 16:34 | Gospodarka odpadami

Informacja w sprawie systemu gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Kamieńsk zostanie objęty nowym systemem gospodarowania odpadami i będzie zobowiązany uiszczać opłatę na rzecz Gminy. W związku z powyższym, właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP