AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gospodarka odpadami

12 stycznia 2016 16:19 | Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Kamieńsku informuje, że styczniowy odbiór odpadów wielkogabarytowych - Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-rozbiórkowych, zużytych opon itp. odbędzie...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 16:05 | Gospodarka odpadami

Informacja dla dokonujących wpłat za gospodarowanie odpadami

Informacja dla dokonujących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem rachunku bankowego Prawidłowo wypełniony przelew powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko

czytaj więcej »

13 listopada 2015 09:04 | Gospodarka odpadami

Odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

Informujemy, że w dniach 25-30 listopada 2015 r. odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości. Przed posesję będzie można wystawić takie odpady jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, chemikalia, zużyte opony (osobowe)...

czytaj więcej »

23 czerwca 2015 12:18 | Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (sierpień - grudzień 2015r.)

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamieńsk sierpień - grudzień 2015r. Odbiór odpadów z selektywnej zbiórki będzie odbywał się w dniu odbioru odpadów komunalnych.

czytaj więcej »

06 maja 2015 16:08 | Gospodarka odpadami

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 marca 2015r.

czytaj więcej »

22 kwietnia 2015 09:42 | Gospodarka odpadami

Informacja - składanie deklaracji

Informuję, że od dnia 22 kwietnia br w Gminie Kamieńsk rozpocznie się składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowymi uchwałami dot. m.in. wyboru metody ustalenia...

czytaj więcej »

23 grudnia 2014 17:10 | Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - styczeń 2015

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE - pojemnik Należy wrzucać: wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych - Artykuł

czytaj więcej »

09 czerwca 2014 14:45 | Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych czerwiec - grudzień 2014 r.

czytaj więcej »

03 stycznia 2014 09:00 | Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń - czerwiec 2014 r.

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP