AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktywni Kamieńsk

LOGO [300x150] 

Stowarzyszenie Aktywni Kamieńsk

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50
gm. Kamieńsk, pow. Radomszczański, woj. łódzkie,

adres e-mail: aktywni@kamiensk.pl

Skład Zarządu: - od 10.01.2018r.

 1. Kamil Bąkowicz – prezes
 2. Aneta Szczepocka - sekretarz
 3. Mariusz Sewerynek - skarbnik
 4. Anna Kowalska - wiceprezes
 5. Małgorzata Kierzkowska - wiceprezes

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Damian Wawrzyniak
 2. Piotr Kułak
 3. Justyna NiemczykREGON: 361049080
NIP: 77-22-405-773

KRS: 0000548997
Data dokonania wpisu: 19.03.2015r.

Konto Bankowe:
Bank Millennium
44 1160 2202 0000 0003 1347 1420

 

Celem stowarzyszenia jest:

 1. dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych ukierunkowany na kształtowanie prawidłowych postaw moralno - etycznych;
 2. ochrona praw każdego człowieka do obrony własnego życia, zdrowia i mienia;
 3. podejmowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym;
 4. krzewienie postaw patriotycznych;
 5. zwiększenie zainteresowania sportem oraz upowszechnianie zdrowego trybu życia;
 6. podejmowanie inicjatyw zmierzających ku przeciwdziałaniu patologiom społecznym i dyskryminacji;
 7. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 8. współdziałanie z innymi podmiotami o podobnym charakterze;
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 10. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka;
 11. działania służące promocji miasta i gminy Kamieńsk oraz powiatu radomszczańskiego;
 12. prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności w celu pozyskania środków na wsparcie pracy stowarzyszenia;
 13. czynny udział w życiu miasta i gminy Kamieńsk;
 14. propagowanie i popularyzacja postaw społeczeństwa obywatelskiego;
 15. organizacja imprez, konkursów, zawodów, gier i zabaw sportowych, wydarzeń kulturalnych oraz o charakterze patriotyczno - historycznym;
 16. kształtowanie wartości i zwyczajów sportowych poprzez prowadzenie sportowej rywalizacji opartej na zasadach koleżeńskich i fair-play
ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP