AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Wiadomości (Temat: sesja)

29 listopada 2016 15:32 | Aktualności

XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 28 listopada 2016 r odbyła się kolejna XXII sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku. W sesji uczestniczyli również sołtysi z poszczególnych sołectw naszej Gminy. Na wstępie obrad przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej złożyli sprawozda

czytaj więcej »

30 września 2013 15:24 | Aktualności

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 27 września br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna XXXVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad zebrani wysłuchali m.in. sprawozdania Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków oraz z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja dotycząca...

czytaj więcej »

19 czerwca 2013 14:01 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W dniu 17 czerwca w sali obrad Urzędu Miejskiego odbyła się XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni uchwalili dwie uchwały: uchwała NR XXXIV/360/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 uchwała NR XXXIV/361/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi...

czytaj więcej »

28 maja 2013 16:59 | Aktualności

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 28 maja br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Program sesji przewidywał wiele istotnych zagadnień do przeanalizowania. Do najważniejszych zaliczyć należy m.in. sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku...

czytaj więcej »

26 kwietnia 2013 12:57 | Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W dniu 25 kwietnia br na wniosek Burmistrza Kamieńska odbyła się XXXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie...

czytaj więcej »

28 marca 2013 11:29 | Aktualności

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 27 marca 2013 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni oprócz stałych punktów porządku obrad wysłuchali rocznych sprawozdań z zadań realizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny oraz...

czytaj więcej »

28 lutego 2013 15:20 | Aktualności

XXX Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 28 lutego br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad komendant komisariatu policji w Kamieńsku złożył sprawozdanie w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy. Komisariat policji w Kamieńsku zatrudnia 23 funkcjonariuszy. Zasięgiem...

czytaj więcej »

31 stycznia 2013 16:26 | Aktualności

XXIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu 31 stycznia 2013r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas Sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013; w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej...

czytaj więcej »

28 grudnia 2012 15:06 | Aktualności

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 grudnia 2012r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXVIII, ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem Sesji było przyjęcie Budżetu Gminy na 2013r. Podczas obrad podjęto także uchwałę dotyczącą wydatków budżetu gminy, które...

czytaj więcej »

14 grudnia 2012 12:41 | Aktualności

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

W dniu 13 grudnia 2012r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas XXVII Nadzwyczajnej Sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; w sprawie zmian w budżecie gminy...

czytaj więcej »

28 listopada 2012 11:53 | Aktualności

XXVI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 listopada w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2012-2015; w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012; w sprawie...

czytaj więcej »

27 września 2012 12:24 | Aktualności

XXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 26 września br w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jarosława Kozika Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Kamieńsku Pani Joanna Górna wręczyła Pani Małgorzacie...

czytaj więcej »

06 sierpnia 2012 12:12 | Aktualności

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 6 sierpnia 2012 r. na sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji podjęto następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamieńsk za rok 2011; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej...

czytaj więcej »

26 czerwca 2012 16:19 | Aktualności

Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 26 czerwca br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji zebrani wysłuchali sprawozdania przewodniczących komisji stałych z pracy w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania Burmistrza z realizacji uchwał Rady i działań podjętych...

czytaj więcej »

08 czerwca 2012 20:38 | Aktualności

Zmiany w budżecie gminy

W dniu 31 maja 2012 r odbyła się Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku. Nadzwyczajny charakter sesji wynikał z nadzwyczajnego charakteru spraw do załatwienia. W budżecie Gminy wygospodarowana została kwota ponad 600 tys. zł. Środki te należało rozdysponować na najpilniejsze potrzeby...

czytaj więcej »

02 maja 2012 22:24 | Aktualności

XXI Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 30 kwietnia 2012 r. /poniedziałek/ od godziny 10:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Porządek obrad wyglądał następująco: Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie protokołu...

czytaj więcej »

29 marca 2012 15:09 | Aktualności

XX Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 29 marca w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej VI kadencji. Porządek obrad wyglądał następująco: Otwarcie sesji. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Przyjęcie protokołu Nr XIX/12 z dnia 24 lutego 2012 r. Sprawozdanie...

czytaj więcej »

24 lutego 2012 15:26 | Aktualności

XIX Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 24 lutego br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji dyrektorzy szkół przedstawili informację dotyczącą zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku przedstawił sprawozdanie...

czytaj więcej »

31 stycznia 2012 14:38 | Aktualności

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 31 stycznia 2012 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji. Podczas Sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego, w sprawie przyznania Burmistrzowi Kamieńska dodatkowego...

czytaj więcej »

30 grudnia 2011 12:37 | Aktualności

XVII Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 29 grudnia br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej. Podczas obrad Burmistrz przedstawił informację z realizacji inwestycji gminnych roku 2011. W czasie sesji radni uchwalili budżet gminy Kamieńsk na rok 2012. Dochody budżetowe gminy wynosić...

czytaj więcej »

20 grudnia 2011 11:40 | Aktualności

XVI Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 20 grudnia 2011 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji. Podczas Sesji radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie...

czytaj więcej »

01 grudnia 2011 15:17 | Aktualności

XV Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 30 listopada br w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Uczestniczący w sesji przedstawiciel firmy Greecon Sp. z p.o Zielone Oczyszczalnie z Łasku poinformował zebranych o możliwości opracowania programu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni...

czytaj więcej »

04 listopada 2011 08:11 | Aktualności

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku

W dniu 02 listopada br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji radni podjęli kilka ważnych uchwał. Postanowiono m.in. przyznać dotację przedmiotową w kwocie 50 tys. zł dla SZGK w Kamieńsku z przeznaczeniem na zakup piaskarki....

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP