AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Miasto

 

"Kamieńsk - miasto z woli Królowej Elżbiety"
"1291 - 1374 - 1870 - 1994 - 1999"Ważniejsze wydarzenia z historii Kamieńska:
1291r. – pierwsza wzmianka o Kamieńsku, mówiąca o istnieniu drewnianego kościółka parafialnego
1369r. - druga wzmianka o Kamieńsku mówiąca o ówczesnym plebanie Stanisławie
1374r. – Królowa Elżbieta nadaje miejscowości Kamieńsk prawa miejskie
1537r. - Kamieńsk otrzymał pozwolenie na organizowanie jarmarków.
1540r. – Jakub Przerębski ufundował nowy murowany Kościół Parafialny
1542r. - Wzmianka o istnieniu w Kamieńsku szkoły parafialnej i szpitala,
1591r. - Jan Przerębski wydał statut dla Kamieńska
1655r. - zniszczenie Kamieńska przez wojska szwedzkie,
1665r. - mieszczanie w Kamieńsku uzyskali prawo propinacji
1780r. - Walki zwane tumultem między dworem a mieszczanami o prawo wrębu do lasów,
1782r. - Wielki pożar Kamieńska,
1806r. - Kamieńsk zgłosił akces do powstania antypruskiego,
1832r. - drugi wielki pożar Kamieńska,
1863r. – w Kamieńsku toczą się walki Powstania Styczniowego
1870r. – na mocy ukazu carskiego za udział w Powstaniu Styczniowym Kamieńsk traci prawa miejskie
1904r. - wybuchł w Kamieńsku trzeci wielki pożar,
1939r. - zbombardowanie Kamieńska przez lotnictwo niemieckie,
1939r. – nocny wypad Wołyńskiej Brygady Kawalerii na niemiecką kolumnę pancerną
1994r. – odzyskanie praw miejskich
1999r. – nadanie Janowi II tytułu I-go Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk

Na dzień 31.12.2008r. miasto Kamieńsk liczyło 2843 mieszkańców.
Rokrocznie od 1999 roku w Kamieńsku odbywają się "Dni Kamieńska"

 

Nad krajobrazem Kamieńska dominuje masywne wzniesienie porosłe częściowo młodym lasem, jest to Góra Kamieńska. Wznosi się ono ok. 350 m nad okolicą . W południowej i północnej części gminy krajobraz jest pofałdowany i dość urozmaicony. Centrum zajmują doliny małych rzeczek – dopływów Widawki. Lasy pokrywają niespełna 24 % powierzchni .
Przez teren gminy Kamieńsk przebiegają dwie spośród głównych arterii komunikacyjnych Polski : droga szybkiego ruchu z Katowic do Gdańska i Warszawy oraz linia kolejowa Śląsk – Warszawa, czyli dawna kolej Warszawsko – Wiedeńska. Kamieńsk jest węzłem drogowym dla licznych połączeń lokalnych.

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP