AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gospodarka odpadami

22 kwietnia 2015 09:42 | Gospodarka odpadami

Informacja - składanie deklaracji

 

 

 

Informuję, że od dnia 22 kwietnia br w Gminie Kamieńsk rozpocznie się składanie nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowymi uchwałami dot. m.in. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Kamieńsk, każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od wejścia w życie uchwały.

Termin składania nowej deklaracji upływa z dniem 6 maja br.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w pok. nr 2, u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy Kamieńsk: www.kamiensk.pl, w zakładce: Gospodarka odpadami.

 

Burmistrz  Kamieńska
Bogdan  Pawłowski

Przeczytano: 1633 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP