AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Gospodarka odpadami

29 kwietnia 2013 13:32 | Gospodarka odpadami

Odpowiedzi na zapytania dotyczące gospodarki odpadami

 

 

 

 

W  związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej Gminy niniejszym informuję :

 

  1. Rada Miejska w Kamieńsku na sesji nadzwyczajnej w dniu 25 kwietnia br zmieniła termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi z 31 maja na  21 czerwca br.
  1. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym. Planuje się jednak wyposażenie mieszkańców Gminy Kamieńsk w kosze  lub worki na śmieci do gromadzenia odpadów za symboliczną opłatę.
  1. Z dniem 01 lipca br mieszkańcy nie podpisują żadnych umów na odbiór śmieci  ani z Gminą ani też z firmami specjalistycznymi. Jedynym dokumentem jaki właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć Burmistrzowi  Kamieńska jest deklaracja określająca wysokość opłaty za  odbiór śmieci. Przewiduje się, że druki deklaracji po zakończeniu formalnej procedury administracyjnej dostępne będą w drugiej połowie maja br  o czym  będą  Państwo poinformowani.

 

Burmistrz  Kamieńska

Bogdan  Pawłowski

 Kamieńsk dnia  29.04.2013 r

Przeczytano: 1388 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP