AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje WFOŚiGW w Łodzi

18 stycznia 2017 11:11 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

 

 

 

 

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 29,70 % pożyczki nr 166/OW/P/2006 tj. kwoty 421.740,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści  złotych 00/100).

Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty na realizację zadań pn.:
  1. Budowa kanalizacji deszczowej w obr 7 miasta Kamieńsk,
  2. Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej miasta Kamieńsk,
  3. Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk,
  4. Modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum w Kamieńsku.


fundusz.jpg

  "Inwestuj w Ekologię"

inwestujwekologie.jpg

Przeczytano: 613 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP