AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje WFOŚiGW w Łodzi

25 czerwca 2018 10:48 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Ludowej miasta Kamieńsk Wartość ogólna...

czytaj więcej »

19 czerwca 2018 10:44 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Przebudowa wodociągu w Ochocicach

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: Przebudowa wodociągu w Ochocicach Wartość ogólna zadania: 80 000,00 zł netto Ze...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 10:40 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Modernizacja oświetlenia

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym i Publicznym Gimnazjum...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 10:36 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Kamieńsku Wartość ogólna...

czytaj więcej »

11 czerwca 2018 10:28 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Demontaż oraz usuwanie azbestu

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: Demontaż oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

czytaj więcej »

12 lutego 2018 10:23 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie...

czytaj więcej »

05 stycznia 2018 13:29 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie dotacji z WFOŚiGW

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: ”Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.” Wartość...

czytaj więcej »

14 grudnia 2017 12:05 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy: Nazwa zadania: ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i instalacją elektryczną...

czytaj więcej »

18 stycznia 2017 11:11 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 29,70 % pożyczki nr 166/OW/P/2006 tj. kwoty 421.740,00 zł (słownie: czterysta...

czytaj więcej »

13 stycznia 2017 14:17 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Informacja w sprawie pożyczki z WFOŚiGW

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy, iż dokonano umorzenia 40,00 % pożyczki nr 687/OW/P/2013 tj. kwoty 720 000,00 zł (słownie: siedemset...

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP