AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Informacje WFOŚiGW w Łodzi

21 grudnia 2016 14:15 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie...

czytaj więcej »

09 września 2016 17:09 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy : Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Kamieńsku (odcinek od studni SS26...

czytaj więcej »

09 września 2016 08:53 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy : Nazwa zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dębowej...

czytaj więcej »

10 maja 2016 08:59 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Z przyrodą za pan brat - ekolodzy z Kamieńska ruszają w świat

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy , ze została udzielona dotacja : Nazwa zadania: "Z przyrodą za pan brat - ekolodzy z Kamieńska ruszają...

czytaj więcej »

11 stycznia 2016 14:01 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźniewicacach

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Koźniewicach, Gmina Kamieńsk". ...

czytaj więcej »

11 stycznia 2016 13:35 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Nasadzenia krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń krzewów na terenie obiektów...

czytaj więcej »

14 grudnia 2015 15:50 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk"....

czytaj więcej »

19 listopada 2014 15:33 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów gminnych

Zgodnie z "Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" informujemy: Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie obiektów...

czytaj więcej »

19 listopada 2014 15:27 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy: Nazwa zadania: "Demontaż oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy...

czytaj więcej »

09 czerwca 2014 15:17 | Informacje WFOŚiGW w Łodzi

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Uchwała Nr 1459/2013) informujemy:

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP