AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Bud-Uj Razem

27 października 2011 14:51 | Bud-Uj Razem

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

Informujemy o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", W terminie od 21 listopada 2011 do 5 grudnia 2011r.

 

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać bezpośrednio od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 - 16:00, w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM" z siedzibą w Osiedlu Niewiadów 43, 97-225 Ujazd.

 

Miejscami udostępniania wzorów formularzy, oraz kryteriów wyboru operacji przez LGD, określonych w LSR będą:

  1. Urząd Marszałkowski w Łodzi
  2. Biuro Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM"
  3. Centrum   Informacji  Stowarzyszenia  LGD  BUD-UJ  RAZEM  mieszczące  się  przy Zespole Szkół Rolniczych w Czarnocinie
  4. Strona internetowa:

www.prow.lodzkie.pl

 

 

Wysokość środków przeznaczonych do zakontraktowania w roku 2011r. w drugim naborze wynosi:

>   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 1.025.578,00 zł

>   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 408.418,00 zł

 

Minimalne wymaganie jakie musi spełnić projekt:

>   Operacja może zostać wybrana do dofinansowania jeżeli w wyniku glosowania otrzymała minimum 30% punktów dla danego typu operacji

 

Biuro Stowarzyszenia

 tel. +48 44 726 06 53, fax. +48 44 719 23 96,   e-mail: biuro@buduj.eu 

 os. Niewiadów 43, 97-225 Ujazd

 czynne od od poniedziałku do piątku 8:00 do 16:00  w środy od 10:00 do 18:00

 

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Przeczytano: 1535 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP