AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

19 września 2018 11:43 | Ogłoszenia

25/09/2018r. godz: 10:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 


W dniu 25 września 2018 roku /wtorek/ o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kamieńsku 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
  4. Wizytacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy – komisja wyjazdowa.
  5. Informacja dotycząca działalności oczyszczalni ścieków na terenie gminy.
  6. Informacja na temat realizacji zadań gminy wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  7. Analiza sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku.
  8. Zapoznanie się z materiałami, które wpłynęły do biura Rady Miejskiej.
  9. Zapytania i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytano: 684 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP