AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

03 czerwca 2013 13:08 | Aktualności

Informacja - składanie deklaracji

 

 

Informuję, że od dnia  16 maja br w Gminie Kamieńsk  rozpoczęło się składane deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości  jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Termin składania pierwszej deklaracji upływa z dniem 21 czerwca br.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy  Ordynacja podatkowa.

Druki deklaracji dostępne są na stronie internetowej Gminy Kamieńsk: www.kamiensk.com.pl, w zakładce: Gospodarka odpadami, w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku w pok. Nr 1 oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

 

Burmistrz  Kamieńska

Bogdan  Pawłowski

Przeczytano: 1601 razy. Wydrukuj|Do góry

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP