AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

31 maja 2017 09:50 | Aktualności

Sesja absolutoryjna

 

 

 

 

W dniu 29 maja br w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbyła się kolejna XXVII sesja Rady Miejskiej. Na sesję zostali  zaproszeni również wszyscy sołtysi z terenu Gminy Kamieńsk oraz lokalne media. Sesja ta miała charakter szczególny, albowiem radni dokonali oceny działalności finansowej Burmistrza Kamieńska w zakresie wykonania budżetu Gminy Kamieńsk w roku 2016. Na podstawie analizy realizacji budżetu gminy w roku 2016, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego gminy i zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi radni podczas głosowania 12 głosami „za” przy dwóch głosach „wstrzymujących się” stwierdzili, że Burmistrz Kamieńska w roku 2016 prawidłowo zrealizował budżet gminy i w związku z tym udzielili absolutorium.

Informując zebranych o swojej pracy w okresie międzysesyjnym Burmistrz powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z zarządem powiatu radomszczańskiego na którym omawiano plan remontu dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. W bieżącym roku z udziałem środków finansowych Gminy Kamieńsk powiat zaplanował remont swoich dróg na odcinkach: Gałkowice Stare - Kalisko, Gorzędów – Gomunice i Kamieńsk – Pytowice.

Podczas spotkania Burmistrza w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została umorzona naszej Gminie pożyczka w wysokości 1.141.740 zł z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieńsku.

Zakończył się remont chodnika i mediów w ul. Ludowej – mówił Burmistrz  - w miesiącach letnich po rozstrzygnięciu przetargu zostanie położona nakładka asfaltowa.

Burmistrz  szczegółowo poinformował zebranych o swoich  działaniach podejmowanych w dniach 18 – 20 kwietnia br w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę w związku z brakiem energii elektrycznej. Intensywne opady mokrego śniegu spowodowały bardzo duże uszkodzenia sieci energetycznej. Ujęcie wody w Kamieńsku które posiada dwustronne zasilanie z powodu awarii energetycznej przestało działać.

W związku z  katastrofalna sytuacją z budżetu gminy zakupiono dla mieszkańców ok. 45 tys. litrów wody pitnej. Wodę dla celów gospodarczych rozwożono przy pomocy wozów bojowych straży pożarnej. Należy dodać – mówił Burmistrz – że jesteśmy jedną z dwóch gmin w powiecie radomszczańskim, która zakupiła w tym czasie wodę pitną dla swoich mieszkańców.

Na skutek załamania pogody zniszczeniu uległo ok. 160 słupów energetycznych, założono ok. 60 km nowych przewodów energetycznych, ok. 33 tys. gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

W  kolejnym punkcie porządku obrad radni na wniosek Burmistrza dokonali zmian w budżecie gminy  na rok 2017 w sposób następujący:
- zwiększono plan dochodów o 764.634 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, sprzedaży działek w obr. 7 w Kamieńsku, wpływów z dywidendy oraz dotacji ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na letnie utrzymanie dróg powiatowych.
zwiększono plan wydatków o kwotę 1.726.634 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- 7.230 zł na letnie utrzymanie dróg powiatowych,
- zwiększono o 5.000 zł środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki w Gorzędowie,
- 160.000 zł przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych na ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków,
- 180.000 zł przeznaczono na dotacje dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę dróg powiatowych t.j  Kalisko - Gałkowice Stare oraz Gomunice - Gorzędów,
- 25.000 zł przeznaczono na nawierzchnie asfaltową w ul. Armii Krajowej w Gorzędowie i przebudowę drogi Danielów - Siódemka,
- o 70.000 zł zwiększono dotację dla Gminy Wola Krzysztoporska z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Huta Porajska - Napoleonów,
- 60.000 zł na remont drogi Barczkowice - Kolonia Olszowiec oraz ul. Kolejowej w Kamieńsku,
- na inwestycje w drogach wewnętrznych przeznaczono kwotę 460.000 zł, z czego zwiększono na:
- 70.000 zł budowę drogi ul. Maszewskiego w Kamieńsku, 
- 60.000 zł budowę drogi w Barczkowicach (od torów do Pamaru),
- 80.000 zł budowę drogi w Koźniewicach,
- 65.000 zł modernizację ul. Ludowej w Kamieńsku,
- 85.000 zł nawierzchnię asfaltową dz. 912 w Gorzędowie,
- 40.000 zł nawierzchnię asfaltową Plac Wolności w Kamieńsku,
- 20.000 zł nawierzchnię asfaltową ul. Kościuszki w Kamieńsku,
- 20.000 zł nawierzchnię asfaltową ul. Konopnickiej w Kamieńsku,
- 20.000 zł nawierzchnię asfaltową w Ochocicach,
- 20.000 zł przeznaczono na rozbiórkę starych budynków obok  Urzędu Miejskiego,
- o 65.000 zł zwiększono środki na promocję j.s.t.,
- 6.000 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Kamieńsku,
- 20.000 zł na budowę wodociągów na ul. Łączyńskiego i w ob. 4 w Kamieńsku,
- 338.000 zł przeznaczono na rewitalizację parku w Gorzędowie,
- o 12.000 zł zwiększono plan wydatków na remonty placów zabaw,
- 10.000 zł przeznaczono na przebudowę targowicy,
- przeznaczono 160.000 zł na zakup ciągnika rolniczego dla S.Z.G.K w Kamieńsku,
- o 25.000 zł zwiększono dotację dla S.Z.G.K. w Kamieńsku z tytułu dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców z terenu naszej gminy,
- 5.000 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Ochocicach,
- o 8.000 zł zwiększono plan dotacji na tenis stołowy.

W kolejnej uchwale radni ustalili nowe taryfy na pobór wody dla poszczególnych odbiorców. Cena  wody wzrosła o 10 gr za 1m3  dla wszystkich odbiorców. Cena wody dla gospodarstw domowych od  1 lipca br wynosić będzie 2,16 zł/m3  z tym, że dla gospodarstw domowych rozliczających się z wodomierza ustalono dopłatę do każdego pobranego m3  w wysokości 40 gr. Zatem odbiorcy ci płacić będą za każdy m3 pobranej wody 1,76 zł. W tej sytuacji warto więc instalować wodomierze dla poboru wody.

Protokół z przebiegu sesji oraz treść  pozostałych uchwał podjętych przez Radę Miejską zostaną opublikowane na internetowej stronie Gminy Kamieńsk www.kamiensk.pl w zakładce BIP.

Przeczytano: 1127 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP