AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Aktualności

23 maja 2017 11:35 | Aktualności

Strażacki Jubileusz
Jubileusz 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej obchodzili w ostatnim czasie strażacy ochotnicy z Grzędowa. Uroczystość jubileuszową z udziałem strażaków, zaproszonych gości oraz mieszkańców Grzędowa rozpoczęto mszą św, którą odprawił ks Cezary Kaleta proboszcz miejscowej parafii.

Początki straży pożarnej w Gorzędowie sięgają roku 1927, kiedy to 12 kwietnia na zebraniu wiejskim mieszkańcy podjęli uchwałę o powołaniu straży. Inicjatorem powołania straży był ówczesny sołtys Grzędowa Pan Antoni Lewandowski, który po utworzeniu jednostki straży został jej pierwszym prezesem.

Władze powiatowe widząc potrzebę i zapał nowo utworzonej straży przyznały jej w końcu maja 1927 roku sikawkę pokrywając koszt zakupu w wysokości 50%, pozostałą część kosztów pokryła straż z własnych funduszy. W październiku 1927 roku za staraniem Józefa Adamowskiego straż otrzymała z PZU w Warszawie 4 pasy bojowe, jedną linkę z zatrzaśnikiem. Zakupiono również 20 mundurów drelichowych 20 kasków i jedną pochodnię.

Lata trzydzieste to okres intensywnych ćwiczeń strażaków prowadzonych przez Naczelnika straży Pana Józefa Adamowskiego oraz udział w wielu akcjach gaśniczych.

Współcześnie działająca straż pożarna w Gorzędowie to dobrze wyposażona i wyszkolona formacja strażaków, doskonale radząca sobie w różnych akcjach bojowych. Jednostka ta w roku 2009 otrzymała wraz z wyposażeniem nowy wóz bojowy marki Man sfinansowany po części ze środków budżetu Gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy znacznej organizacyjnej pomocy Pani Krystyny Ozgi.

Dzięki dobremu wyposażeniu przez Gminę Kamieńsk w roku 2013 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzędowie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy na podstawie uchwały Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w roku 2013 została ona włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Uroczystość jubileuszowa to również okazja do wyrażenia podziękowań dla zasłużonych strażaków. Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP woj. łódzkiego  Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został Pan Stanisław Krawczyk. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Pan Bogdan Niebelski i Pan Michał Krawczyk. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali Panowie Robert Kopcik, Marek Czupiała, Krzysztof  Gala, Marcin Czupiała i Marcin Albrych. Odznakę Strażaka Wzorowego otrzymali Panowie: Wojciech Tkacz, Robert  Rozpończyk, Tomasz  Motyka i Mateusz  Zawisza.

Obecny na uroczystości Burmistrz Kamieńska pogratulował odznaczonym oraz podziękował strażakom z Gorzędowa za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z Gminą Kamieńsk. W miarę naszych możliwości finansowych staramy się doposażać jednostkę w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy - mówił Burmistrz. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, na ich systematyczne szkolenia oraz bojowe umundurowania.

Burmistrz z okazji Jubileuszu życzył wszystkim strażakom dalszych osiągnięć bojowych oraz wytrwałości w akcjach ratunkowo-gaśniczych.

Przeczytano: 1172 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP