AAAPowiększ tekst Mapa strony RSS

Ogłoszenia

19 lutego 2018 10:44 | Ogłoszenia

22/02/2018r. godz: 09:00 - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

W dniu 22 lutego 2018 roku /czwartek/ o godzinie 09:00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Kamieńsku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

czytaj więcej »

12 lutego 2018 14:39 | Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza

Burmistrz Kamieńska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych w roku 2018 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

czytaj więcej »

23 stycznia 2018 11:21 | Ogłoszenia

24/01/2018r. godz:15:45 - XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 24 stycznia 2018r. /środa/ o godzinie 15:45 zwołuje się

czytaj więcej »

04 stycznia 2018 13:26 | Ogłoszenia

Wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/308/17 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

21 grudnia 2017 09:00 | Ogłoszenia

28/12/2017r. godz:09:00 - XXXV Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) na dzień 28 grudnia 2017r. /czwartek/ o godzinie 09:00 zwołuj

czytaj więcej »

ESP(A)
ESP(B)
ESP(C)
ESP(D)
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Elektroniczny Dziennik Urzędowy
BIP