Gmina Kamieńsk
http://starastrona.kamiensk.pl

01 marca 2017 15:16 | Gospodarka odpadami

Uwaga! Zmiana harmonogramu odbioru odpadów w miesiącu marcu
BURMISTRZ KAMIEŃSKA INFORMUJE

 

  1. Na wniosek mieszkańców zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów w miesiącu marcu
  2. Odpady są odbierane przez wykonawcę w godzinach 7:00 – 18:00.
  3. Ewentualne reklamacje prosimy składać dzień po terminie odbioru wskazanym w harmonogramie.
  4. Mieszkańcy zobowiązani są do wystawiania odpadów przed posesję lub do granicy posesji.
  5. W przypadku niedostatecznej ilości worków, mieszkańcy mogą je odebrać w Urzędzie w pokoju nr 2.
  6. Odpady wielkogabarytowe są odbierane w każdą sobotę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na targowicy miejskiej w Kamieńsku w godzinach 7:00 – 15:00.
  7. Folia rolnicza (m.in. z sianokiszonek) będzie odbierana z PSZOK w każdą ostatnią sobotę miesiąca.
  8. Odbiór odpadów wielkogabarytowych w systemie objazdowym będą przeprowadzone  w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień – po uprzednim podaniu daty odbioru do publicznej informacji (tablice informacyjne, strona internetowa: www.kamiensk.pl zakładka „Harmonogram odbioru odpadów”).

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w marcu:

Zdjęcia:

Załączniki:

Harmonogram marzec-czerwiec 2017 [333.65 KB]