Gmina Kamieńsk
http://starastrona.kamiensk.pl

01 stycznia 2011 14:28 | Komunikaty

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r, Nr 200, poz. 1651) Urząd Miejski w Kamieńsku posiada elektroniczną skrzynkę podawczą.

Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić  sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 

 

 

 

 

Jak korzystać z ESP?

Aby można było skorzystać z ESP i złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta zapraszamy do zapoznania się instrukcją – "jak zarejestrować się w ePUAP?"


 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 
 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.4 kroki -  jak wysłać dokument?

KROK I
Zalogowanie się i wybór właściwego formularza - Aby dotrzeć do właściwego wniosku należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni urząd z „katalogu usług”. Po czym w karcie „opis usługi” wybrać właściwy formularz umożliwiający złożenie wniosku (dostępny w części „Formularz”)

 

KROK II
Wypełnienie wniosku
- Należy wypełnić odpowiednie pola w poszczególnych sekcjach. Aby zapisać formularza kliknij „zapisz” – wniosek zostanie zapisany w dziale „moje dokumenty”, w sekcji „dokumenty robocze”.

 

KROK III
Wysłanie wniosku
- Aby wysłać wniosek należy przejść do edycji dokumentu, następnie podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (klikając przycisk „podpisz”), po czym wysłać do właściwego urzędu

 
KROK IV
Odebranie Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia
  - Wysłanie każdego dokumentu generuje wytworzenie tzw. Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP), co jest dla składającego prawnym potwierdzeniem przedłożenia wniosku. UPP można pobrać zaraz po wysłaniu dokumentu w sekcji „dokumenty odebrane”.


epuap_logo.jpg- Skrzynka Urzędu -