Gmina Kamieńsk
http://starastrona.kamiensk.pl

23 maja 2013 15:27 | Aktualności

Pomoc finansowa w ramach PROW (maj 2013)

 

 

 

Burmistrz Kamieńska informuje, że w dniu 22 maja 2013 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego została podpisana Umowa  na operację w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na ”Budowę boiska sportowego w miejscowości Danielów”. Kwota pomocy pozyskanej przez Gminę Kamieńsk na ten cel to 42.780 zł