Gmina Kamieńsk
http://starastrona.kamiensk.pl

19 października 2018 11:53 | Aktualności

Zagospodarowanie terenów zielonych

 

 

 

Informujemy,że po raz kolejny trwają prace polegające na zagospodarowaniu terenu poprzez dokonanie nasadzeń drzew i krzewów przy parkingu Urzędu Miejskiego, na terenie Publicznego Przedszkola, na targowicy, przy świetlicy w Aleksnadrowie oraz Barczkowicach i  skwerków przy ulicy Jagiellońskiej. Gmina jak co roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łódzi w celu pozyskania dotacji na powyższe zadania.

Zdjęcia: